0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaAkcyzaElektroniczne ewidencje akcyzowe obowiązkowe od 1 stycznia 2022r.

Elektroniczne ewidencje akcyzowe obowiązkowe od 1 stycznia 2022r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694 ), określono nowy obowiązek, według którego od 1 stycznia 2022 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. 

Tym samym wszystkie wersje papierowe ewidencji do końca tego roku powinny zostać zastąpione wersją elektroniczną. Brak prowadzenia ewidencji akcyzowej w wymaganej formie może skutkować powstaniem odpowiedzialności karnoskarbowej.

W następstwie m.in. następujące podmioty będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej:

 • Prowadzące składy podatkowe;
 • Posiadające status zarejestrowanych wysyłających;
 • Posiadające status zarejestrowanych odbiorców;
 • Nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Prowadzące księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Posiadające status podmiotu pośredniczącego;
 • Posiadające status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Prowadzące ewidencję suszu tytoniowego;
 • Posiadające status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Posiadające status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Należy pamiętać, iż ewidencja prowadzona w formie elektronicznej musi spełniać wszystkie wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ( Dziennik Ustaw z 2021 poz. 1150):

 • umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą
 • umożliwia dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania
 • umożliwia wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym:
  • wpisów do dokumentacji
  • zestawień danych określonych w poszczególnych ewidencjach akcyzowych
  • podsumowanie ilości wyrobów akcyzowych
 • uniemożliwiała usuwanie wpisów

Najnowsze wiadomości

Elektroniczne ewidencje wyrobów akcyzowych przesunięte na 1 stycznia 2023 roku

Do 31 grudnia 2022 r. będzie można jeszcze prowadzić ewidencje i dokumentacje akcyzowe w formie papierowej – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów informuje, że...

Jakie wyroby są zwolnione od akcyzy

Zwolnione są: 1. Energia elektrycznawytwarzana z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu, który potwierdza umorzenie świadectwa pochodzenia energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów...

Najpopularniejsze