0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

EWIDENCJA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z AKCYZY ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE - PODMIOT ZUŻYWAJĄCY
(art. 138 f ust. 1 pkt 3)

1900,00 

 

Ewidencja przeznaczona jest dla podmiotu posiadającego status podmiotu zużywającego, który nabywa a następnie dostarcza do podmiotu zużywającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ewidencja ma charakter przychodowo-rozchodowy i uwzględnia stan magazynowy.

 

konto klienta elektroniczna ewidencja akcyzowa zarejestrowany odbiorca wyroby wysyłane w procedurze zwolnienia z akcyzy

 

 

Przez podmiot zużywający należy rozumieć podmiot:

  1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
  2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w  art.  32 ust.  1 pkt  1 i  2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

 

 

 

Ewidencja akcyzowa zarejestrowanego odbiorcy e-akcyza.pl to:

  • łatwość obsługi,
  • bezpłatne wsparcie,
  • dostęp on-line,
  • zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów

 

 

 

Podmiot zużywający jest obowiązany prowadzić ewidencję otrzymanych i zużytych wyrobów akcyzowych. Ewidencja może być prowadzona elektronicznie lub papierowo po uprzednim zatwierdzeniu przez organ celny. Warunki prowadzenia ewidencji zostały opisane Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1150 z 2021r.) w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

 

 

 

2_3_ewidencja elektroniczna wyrobów akcyzowych podmiot zużywający_1