0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

EWIDENCJA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z AKCYZY ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE - PODMIOT POŚREDNICZĄCY
(art. 138 f ust. 1 pkt 2)

1900,00 

 

Ewidencja przeznaczona jest dla podmiotu posiadającego status podmiotu pośredniczącego, który nabywa a następnie dostarcza do podmiotu zużywającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ewidencja ma charakter przychodowo-rozchodowy i uwzględnia stan magazynowy.

 

 

 

Podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub pochodzących z importu. Podmiot pośredniczący może także magazynować wyroby objęte procedurą zwolnienia.

 

 

 

Ewidencja akcyzowa zarejestrowanego odbiorcy e-akcyza.pl to:

  • łatwość obsługi,
  • bezpłatne wsparcie,
  • dostęp on-line,
  • zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów

 

 

 

Podmiot pośredniczący jest obowiązany prowadzić ewidencję otrzymanych i wysłanych wyrobów akcyzowych. Ewidencja może być prowadzona elektronicznie lub papierowo po uprzednim zatwierdzeniu przez organ celny. Warunki prowadzenia ewidencji zostały opisane Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1150 z 2021r.) w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.