0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych WNT
(art. 138 c ust. 1 pkt 1.)

1200,00 

 

Ewidencja przeznaczona jest dla podmiotu posiadającego status zarejestrowanego odbiorcy, który nabywa wewnątrzwspólnotowo ( WNT) wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

 

 

Posiadanie statusu zarejestrowanego odbiorcy pozwala na dokonywanie transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie, możliwe jest nabywanie wyrobów akcyzowych z innych państw członkowskich bez konieczności uiszczania akcyzy w kraju ich nabycia.

 

 

 

Ewidencja akcyzowa zarejestrowanego odbiorcy e-akcyza.pl to:

  • łatwość obsługi,
  • bezpłatne wsparcie,
  • dostęp on-line,
  • zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów

 

 

 

Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. Ewidencja może być prowadzona elektronicznie lub papierowo po uprzednim zatwierdzeniu przez organ celny. Warunki prowadzenia ewidencji zostały opisane Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1150 z 2021r.) w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.