0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

EWIDENCJA WYROBÓW AKCYZOWYCH NABYWANYCH WNT POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY
(art. 138 c ust. 1 pkt 2,3.)

1200,00 

 

Ewidencja przeznaczona jest dla:

  1. Podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 138 c ust. 1 pkt 2.),
  2. Podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (art. 138 c ust. 1 pkt 3.),

 

 

 

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

 2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (złożenie zabezpieczenia nie dotyczy wyrobów opodatkowanych stawką zerową);

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację uproszczoną AKC-U, dokonać zapłaty akcyzy w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4) Prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych.

 

 

 

Ewidencja akcyzowa zarejestrowanego odbiorcy e-akcyza.pl to:

  • łatwość obsługi,
  • bezpłatne wsparcie,
  • dostęp on-line,
  • zgodność z wymogami Ministerstwa Finansów

 

 

 

Podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. Ewidencja może być prowadzona elektronicznie lub papierowo po uprzednim zatwierdzeniu przez organ celny. Warunki prowadzenia ewidencji zostały opisane Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1150 z 2021r.) w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

 

 

 

elektroniczna ewidencja akcyzowa art 138 c ust 1 pk 2 3